Elektronik Sigara Yeni Bir Araştırma

Gönderen

Son araştırma makalesini özetlemek gerekir ise:

Araştırma, 56 e-sigara kullanıcısının halihazırda düzenli olarak kullanmakta oldukları cihazlar ve likitler ile yapılmış. Katılanlar kendi cihazlarını ve likit şişelerini getirmişler. Kullanılan bobbin malzemesini kullanıcılar deklare etmiş.

Araştırma sırasında; tanka koyulmadan evvel likitten, 150 puf sonrası tanktaki likitten ve buhardan (çekim öncesi) numuneler alarak analiz etmişler. Devamında ise bu analizlerin ortalamasını almışlar.

Şişedeki likit ve buhar numunelerindeki metal konsantrasyonları, voltaja göre istatistiksel olarak fark göstermemiş. Tank örneklerinde ise Al, Fe, Ni ve Mn için voltaj aralıklarında ciddi farklar gözlemlemişler. Özellikle orta aralıkta (4.00 – 4.40 V) en yüksek metal konsantrasyonu gözlemlemişler. Voltaj yükseldiğinde ise (>4.40 V) tanktaki konsantrasyon düşerken buhardaki metal konsantrasyonunda artış olmuş.

Bobin türüne göre analiz edildiğinde; buhar örneklerinde Cr, Fe, Mn, Ni, Pb ve Sn konsantrasyonları, Kanthal bobinli cihazlarda diğer bobinlere kıyasla daha yüksekmiş. Tank örneklerinde; tüm metaller için en yüksek konsantrasyonları ise kullanıcıların bobinin türünü bilmediği atomizerlerde gözlemlemişler.

Şişedeki likit ve tanktaki likit numunelerindeki metal konsantrasyonları, bobin değişim sıklığına göre istatistiksel olarak fark göstermemiş. Buhar örneklerinde; ayda iki veya daha fazla kez bobin değiştirdiğini beyan eden kullanıcılarda Al, Cr ve Mn için önemli farklılıklar gözlemlemişler. Sık bobin değiştiren kullanıcıların tank örneklerindeki Al, Cr, Fe, Mn, Ni ve Sn konsantrasyonları da diğerlerine göre daha yüksek imiş.

Piyasada bulunan bazı likitlerin Içerisinde Arsenik ve Kurşun içeriğine rastlanmış. Bu maddelerin direkt olarak buhara karıştığı da araştırma sırasında saptanmış. Konunun daha detaylı araştırılması gerektiğini belirtiyorlar.

15 pufun bir dal ateşliye denk olduğu varsayımı ile; ateşli ile buharlamadaki bulgularını karşılaştırmışlar. Ti, Cr, Ni ve Ag elementleri e-sigara buharında daha yüksek imiş. Cu, Cd, Zn ve Pb ise ateşli buharında daha yüksek imiş.

E-sigara kullanıcıları üzerinde yapılan bir başka araştırmaya da atıf var. Bir yıl süren bu araştırmaya göre, e-sigara kullanıcılarının idrar ve tükürüklerinde, oldukça yüksek Cr ve Ni elementlerine rastlanmış.

Cr(Krom ve Ni (Nikel)’in teneffüs yolu ile alındığında kanserojen olduğunu belirtir bir araştırmaya atıf var.

Çevirmenin Yorumu:
Araştırma kontrollü değil. Birçok değişken sabit değil. Kullanılan likit, likitteki pg/vg aroma ve diğer katkıların oranları; tel çapı, uzunluğu, tipi, pamuk tipi, atomizer gibi birçok değişken birbirinden çok farklı ve araştırma kullanıcı dostu bir sonuç belirtmekten aciz.

Buhardan ciğere ne kadar metal transfer olduğu da belirlenmemiş.

E-sigara kullanıcılarının Krom ve Nikel içeren bir buhara maruz kaldıkları bir gerçek. Lakin Krom ve Nikel’in, Ateşli’de maruz kalınan ve son derece toksik olan Kadmiyum (Cd) ve Kurşun(Pb)’a göre çok daha masum olduklarını düşünüyorum.

Bence bu araştırmadan çıkartılacak bir tek sonuç var: E-sigara kesinlikle masum değil, sağlığımıza şu anda ön göremediğimiz birçok olumsuz etkisi olması kuvvetle muhtemel. Ateşliye göre daha masum gözükebilir fakat hepimizin ortak amacı yaşamlarımıza dumansız olarak devam etmek olmalıdır.

#31Mr. Ocean, 26 Şubat 2018

İlginizi Çekebilir

Yeni Haberler