Amerikan Ulusal Araştırmasından Elektronik Sigara Makalesi

Gönderen

Tütünlü sigaraların yerine geçmek üzere elektronik sigaralarda güvenlik değerlendirmesi ve risk analizi  ve  sistematik bir inceleme

 

ÖZET

Elektronik sigaralar tütün zararlarını azaltma alanında son zamanlarda ortaya çıkan bir gelişmedir. Ateşli sigara içmeye göre daha az zararlı olduğu iddiasıyla pazarlanmaktadır. Milyonlarca kullanıcısıyla, farkındalık ve bu cihazların kullanımı son yıllarda eksponansiyel olarak artmıştır. Bu sistematik incelemede ateşli sigaralar kullanıldığında ortaya çıkan, tam olarak ispat edilmiş yıkıcı tesirlerle, elektronik sigaraların kullanımının potansiyel tehlikelerini araştıran laboratuvar ve klinik araştırmalar değerlendirilmektedir. Mevcut kanıtlar elektronik sigaranın ateşli sigaralara nazaran çok daha az zararlı bir alternatif olduğunu ve tütünden elektroniğe geçen içicilerin sağlığında ciddi iyileşmeler beklendiğini göstermektedir. Araştırmalar uygun kalite kontrol metotları ve standartlar getirerek, elektronik sigaranın daha efektif olarak ateşli sigaranın yerine geçmesi yönünde adımlar atılmasına, zararlarının daha iyi tanımlanmasına, olabilecek en asgari düzeye indirilmesine yardımcı olacaktır.

GİRİŞ

İçiciler için en iyi çözüm tütün kullanımının tamamen bırakılmasıdır. Ancak nikotinin yüksek bağımlılık yapıcı etkisi ve içicilikteki ritüel davranışlar (çn.: sigarayı yakma, dumanını üfleme vb. davranışlardan bahsediliyor) bırakmaya ciddi niyeti olanlar karşısında bile önemli engeller oluşturmaktadır. Son zamanlara kadar içicilerin sadece iki seçeneği vardı: Ya içmeyi bırak ya da içmenin neticelerine katlan. Bu iç karartıcı senaryo sigara içme salgınının artmasına, yılda yaklaşık altı milyon ölüme, 21. yüzyılda ise bir milyar tahminî ölüme yol verdi.

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/)

Ama şu anda, sigarayla ilgili hastalıkları azaltmak amacıyla, alternatif ve çok daha güvenli bir üçüncü nikotin kaynağı mevcut: tütün zarar azaltımı (TZA) (Tobacco harm reduction: an alternative cessation strategy for inveterate smokers.

Rodu B, Godshall WT

Harm Reduct J. 2006 Dec 21; 3():37.).

Elektronik sigaralar (ES) TZA için en yeni ve gelecek vaad eden ürünlerdir. (A fresh look at tobacco harm reduction: the case for the electronic cigarette.

Polosa R, Rodu B, Caponnetto P, Maglia M, Raciti C

Harm Reduct J. 2013 Oct 4; 10():19.). Bunlar elektrikle çalışan, batarya içeren (genellikle lityum pil) ve enerji verildiğinde aerosol (buhar) çıkaran, bir fitili çevreleyen rezistansa ısı aktaran cihazlardır. Kullanılan sıvı temel olarak propilen glukol, gliserol, damıtılmış su, aromalar (gıda kullanımı için onaylanmış ya da onaylanmamış) ve nikotin içerir. Tüketiciler (yaygın olan deyimle buharcılar) farklı nikotin oranları (nikotinsiz de olabilir), sayısız aroma çeşidi içeren sıvılardan dilediklerini seçebilirler; bu çeşitlilik özelliği ESigaraları diğer tüm TZA ürünlerinden ayıran temel bir farktır.

2003’te icad edildiğinden bu yana sürekli olarak kendini geliştirmiş ve cazibesini arttırmıştır. Hal-i hazırda temel olarak üç çeşidi vardır (bkz. Dawkins L. (2013) Electronic cigarettes: what are they and are they effective? E-Cigarette Summit, London, UK: (oral presentation).

Available at: http://e-cigarette-summit.com/wp-content/uploads/2013/12/Summit-Presentations.pdf [accessed 22 December 2013]. [Ref list]) ve resimler: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4110871/figure/fig1-2042098614524430/

ESigaralar ile ilgili farkındalık ve kullanım son yıllarda eksponansiyel olarak artmıştır. HealthStyles anketlerinden elde edilen verilere göre; Esigalarda ilgili farkındalık A.B.D.’de, 2010’da %40.9 iken 2011 yılında %57.9 olmuştur, kullanım ise, aynı dönemde %3.3’ten %6.2’ye çıkmıştır. (bkz. Awareness and ever-use of electronic cigarettes among U.S. adults, 2010-2011.)

King BA, Alam S, Promoff G, Arrazola R, Dube SR
Nicotine Tob Res. 2013 Sep; 15(9):1623-7.

[PubMed] [Ref list]) Birleşik Krallık’ta (İngiltere) ise düzenli olarak ateşli sigara kullanıcıları arasındaki ES kullanıcı sayısı 2010’da %2.7 iken bu yüzde 2012’de %6.7 olarak gerçekleşmiştir. (bkz.

Dockrell M, Morrison R, Bauld L, McNeill A

Nicotine Tob Res. 2013 Oct; 15(10):1737-44.

 

İlginizi Çekebilir

Yeni Haberler